REGLEMENTĂRI

ACDOCTOR.SHOP MAGAZIN ONLINE

§ 1 DEFINIȚII

Termenii utilizați în Regulament au următorul înțeles:

1) Companie/vânzător - o companie cu numele Bridge Solutions Hub S.A. cu sediul social în Varșovia, strada Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varșovia, înscrisă în registrul întreprinzătorilor ținut de Tribunalul Districtual din Varșovia, al 13-lea Departament Comercial al Registrului Judiciar Național, cu numărul KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, capital social de 1596529,00 PLN.

2) Cookie-uri - informații text de mici dimensiuni trimise de un site web și salvate de către Client (de obicei pe hard disk-ul computerului) în cazul încheierii de contracte prin intermediul Magazinului Internet operat de către Societate la adresa www.acdoctor.shop.

3) Zile lucrătoare - înseamnă zilele lucrătoare de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

4) Furnizor terț - compania sau companiile care dețin sau dețin acele Produse care sunt vândute de către Companie și care nu se află în acel moment în depozitul Companiei.

5) Formular de achiziție - un formular electronic pus la dispoziție pentru a fi completat pe site-ul www.acdoctor.shop în cazul încheierii de contracte prin intermediul site-ului www.acdoctor.shop, în care Clientul furnizează datele necesare pentru încheierea și executarea contractului, cu condiția ca:

(a) în cazul Clienților care sunt consumatori, în Formularul de achiziție trebuie să fie furnizate cel puțin următoarele date: adresa de e-mail, numele și prenumele, adresa de reședință/livrare (strada și numărul casei și/sau al localului, codul poștal și orașul, țara, numărul de telefon de contact);

b) în cazul în care clientul nu este consumator, în formularul de achiziție trebuie furnizate cel puțin următoarele date: adresa de e-mail, numele și prenumele clientului sau denumirea societății, sediul social/adresa de livrare (strada și numărul casei și/sau al localului, codul poștal și orașul, țara, numărul de telefon de contact), numărul de TVA;

6) Codul civil - Legea din 23 aprilie 1964 Codul civil (Monitorul Oficial din 2022, poziția 1360, cu modificările ulterioare);

7) Consumator - persoana fizică care încheie un contract și comandă un produs în scopuri care nu sunt direct legate de o activitate economică sau profesională în sensul articolului221 din Codul civil;

8) Cont - profilul individual al Clientului, marcat cu un nume de utilizator (login) și o parolă, care constituie o colecție de resurse și date ale Clientului în sistemul de comunicare de date al Companiei, conținând în special datele Clientului privind comenzile plasate.

9) Client - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină sau un Întreprinzător, interesat să achiziționeze un Produs de la Companie prin intermediul Magazinului;

10) Entitate de livrare a Produsului - o companie de curierat contractată de Companie pentru a livra un colet Clientului;

11) Produs - piesele, accesoriile și materialele destinate autoturismelor, inclusiv consumabilele disponibile în Magazinul Internet;

12) Antreprenor - persoane fizice, persoane juridice, unități organizatorice fără personalitate juridică care conduc o afacere și alte entități care dețin un număr REGON, interesate să achiziționeze un Produs al Companiei prin intermediul Magazinului Internet;

13) Reguli și Regulamente - aceste Reguli și Regulamente;

14) Magazin online - serviciul online care permite plasarea de Comenzi de Produse de către Clienți, disponibil la adresa www.acdoctor.shop.

15) Forță Majoră - un eveniment extern, neașteptat, neprevăzut, imprevizibil, dincolo de controlul Părților (de exemplu, cataclisme meteorologice, revolte);

16) Comandă - declarația de voință a Clientului vizând direct plasarea unei comenzi pentru achiziționarea unui Produs, specificând în special tipul și numărul de Produse.

§ 2. DISPOZIȚII GENERALE

1) Regulile și Regulamentele stabilesc principiile de utilizare de către Clienți a Magazinului Internet www.acdoctor.shop disponibil la adresa: www.acdoctor.shop pentru a comanda Produse, în special:

a) termenii și condițiile de plasare a Comenzilor de către Clienți prin intermediul Magazinului Internet www.acdoctor.shop.

b) termenii și condițiile de plasare a unei Comenzi;

c) procedura de reclamație.

(2) Regulile și regulamentele sunt disponibile la adresa: www.acdoctor.shop. Clientul poate lua cunoștință de conținutul acestuia pe site-ul indicat și poate, de asemenea, descărca un fișier care conține Regulamentul pentru a-l înregistra și reproduce în orice moment.

(3) Magazinul online cu numele www.acdoctor.shop este operat de către Societate.

(4) Adresa magazinului și datele de contact:

(a) Email: contact@acdoctor.shop;

b) Adresa de corespondență: 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Varșovia.

5. Clientul este obligat să utilizeze Magazinul și funcționalitățile acestuia în conformitate cu legea, cu prevederile prezentului Regulament și cu bunele maniere. Este interzisă utilizarea Magazinului într-un mod care ar putea încălca drepturile personale ale altor persoane sau de a posta sau distribui conținut vulgar, fals sau care poate încălca drepturile personale, legea sau alte interese legitime ale Companiei sau ale unor terțe părți. În cazul în care vă modificați datele personale sau de contact, sunteți obligat să le corectați sau să le completați. Clientul este obligat să dea dovadă de diligență atunci când utilizează Magazinul.

(6) Clientul poate utiliza serviciile electronice furnizate de Societăți sub forma creării unui Cont. Înregistrarea unui Cont are loc prin completarea unui formular de înregistrare, acceptând cel puțin acești Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate. În formularul de înregistrare este necesar ca Clientul să furnizeze: adresa de e-mail și parola individuală.

Serviciile de menținere a unui Cont sunt furnizate de către Companie în mod gratuit. Clientul își poate șterge Contul în orice moment prin depunerea unei cereri către Companie:

(a) în scris la adresa: Bridge Solutions Hub S.A. z o.o. cu sediul social în Varșovia, Strada Zygmunta Vogla nr. 2A, 02-963 Varșovia sau

b) în format electronic la adresa: contact@acdoctor.shop.

§ 3 PLASAREA UNEI COMENZI

(1) Pentru a achiziționa un Produs, Clientul trebuie să furnizeze cel puțin datele specificate în Formularul de comandă.

(2) Plasarea comenzii și încheierea contractului au loc prin efectuarea următoarelor acțiuni:

(a) completarea Formularului de comandă;

b) indicarea formei de livrare a Produsului;

c) acceptarea de către Client a acestor Termeni și condiții;

d) selectarea unei forme de plată și efectuarea plății de către Client;

Odată ce comanda a fost transmisă și plătită, Societatea confirmă imediat primirea acesteia și acceptă simultan comanda pentru a fi îndeplinită. Confirmarea primirii comenzii și a acceptării acesteia în vederea executării se efectuează prin trimiterea de către Societate către Client a mesajului de e-mail relevant la adresa de e-mail a Clientului specificată în Formularul de comandă, care conține cel puțin declarația Societății de primire a comenzii și de acceptare a acesteia în vederea executării și confirmarea încheierii contractului. La primirea de către Client a mesajului de e-mail menționat mai sus, contractul de vânzare între Client și Societate este încheiat.

(3) La primirea plății, Societatea va expedia imediat Produsul comandat prin intermediul Entității de livrare a Produselor selectată de Client în momentul plasării Comenzii la adresa indicată în Formularul de comandă. Produsul comandat va fi expediat în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care suma datorată pentru Produs este creditată în contul Companiei. Compania își rezervă dreptul de a prelungi termenul de livrare la 10 Zile lucrătoare în cazuri excepționale. În cazul în care data de livrare planificată este modificată în continuare (prelungită), Societatea va informa Clientul despre această împrejurare prin contactarea Clientului la adresa de e-mail furnizată de acesta, numărul de telefon sau adresa poștală.

4th În cazul unei comenzi plasate prin intermediul Magazinului, Clientul poate furniza alte date de adresă decât cele furnizate în timpul înregistrării și al creării unui Cont.

(5) Livrările se efectuează pe teritoriul Republicii Polone, în conformitate cu condițiile de serviciu aplicabile Furnizorului de produse. În cazul comenzilor livrate prin intermediul unui serviciu de curierat, în cazul în care Clientul sau o persoană autorizată de către Client nu este prezentă la adresa furnizată pentru livrarea comenzii, compania de curierat va face o nouă încercare de a livra Produsul. În cazul în care Clientul sau persoana autorizată de Client este din nou absentă de la adresa indicată, Produsul va fi returnat Societății. În astfel de circumstanțe, comanda poate fi expediată din nou Clientului prin aranjament cu Societatea. Costul retrimiterii produsului va fi suportat de către client. În cazul în care Clientul achiziționează mai multe Produse ca parte a unei comenzi, Produsele comandate pot fi trimise Clientului în mai multe expedieri. Într-o astfel de situație, Clientul nu va suporta costuri de livrare suplimentare.

(6) În cazul în care există îndoieli cu privire la exactitatea detaliilor Clientului, inclusiv a adresei de livrare, necesare pentru livrare, Societatea poate contacta Clientul prin e-mail sau telefonic pentru a verifica aceste detalii.

(7) Societatea nu va procesa comenzi care au fost completate incorect sau în legătură cu care există o suspiciune rezonabilă că au fost furnizate date false sau fictive. Într-un astfel de caz, Societatea, atunci când anulează comanda, notifică imediat Clientul în acest sens la adresa de e-mail sau la numărul de telefon indicat în formularul de comandă.

(8) Plata Produsului se va face prin transfer bancar în contul bancar al Societății, ale cărui detalii vor fi indicate după completarea corectă a Formularului de comandă și acceptarea Regulamentului sau prin aplicația BLIK.

(9) Conținutul contractului de vânzare încheiat va fi înregistrat și pus la dispoziția Clientului de către:

a) punerea la dispoziție de către Societate a prezentelor Termeni și Condiții și acceptarea acestora de către Client pe site-ul web al Magazinului Online și;

b) trimiterea către Client a mesajului de e-mail menționat la § 3 secțiunea 2 din Termeni și condiții. Conținutul contractului de vânzare este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul informatic al Societății.

§ 4. PREȚUL PRODUSULUI

(1) Toate prețurile afișate pe site-ul web al Magazinului sunt exprimate în zloți polonezi și includ TVA. Prețurile produselor prezentate pe site-ul web al Magazinului nu includ costurile de livrare a produselor de către Furnizorul de produse. Valoarea totală a comenzii include prețul Produsului și costurile de livrare a acestuia.

(2) Dovada achiziției este o factură cu TVA emisă de Magazin și atașată la Comanda trimisă Clientului. Toate costurile tranzacției financiare sunt suportate de către Client.

(3) Costurile de livrare a Produselor depind de mărimea Comenzii și sunt specificate de către Societate în lista de prețuri disponibilă pe site-ul Magazinului online în timpul comenzii.

4. Lista de prețuri și informațiile de pe site-ul www.acdoctor.shop nu constituie o ofertă comercială în sensul Codului Civil, ci doar o reflectare a Produselor comercializate de Companie, prin urmare, nu garantăm disponibilitatea completă a Produselor. Prin plasarea unei comenzi prin intermediul mecanismelor disponibile pe paginile web ale magazinului, Clientul face o ofertă de cumpărare a unui anumit bun în condițiile specificate în descrierea Produselor. Momentul în care contractul de vânzare este încheiat este cel în care Clientul confirmă în scris că a primit Bunurile.

5. Societatea este obligată să livreze Produsul în conformitate cu contractul încheiat. Prin urmare, Clientul este obligat să verifice conformitatea Produsului livrat cu contractul și, în cazul în care constată nereguli, să contacteze imediat Societatea pentru a stabili pașii de urmat.

(6) În cazul livrărilor prin curierat, înainte de a primi Produsul, trebuie să verificați dacă acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. În cazul în care Produsul este deteriorat, coletul nu ar trebui să fie acceptat. Într-un astfel de caz, Clientul este obligat să contacteze Societatea cât mai curând posibil pentru a clarifica problema.

(7) În cazul în care coletul este primit și Clientul descoperă un defect sau o deteriorare a coletului care nu a putut fi observat din exterior la primire, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:

(a) deteriorări mecanice ale conținutului coletului,

b) caracterul incomplet al coletului,

c) neconformitatea conținutului coletului cu obiectul comenzii.

Clientul este obligat să contacteze Vânzătorul cât mai curând posibil pentru a clarifica problema și pentru a iniția procedura de reclamație.

§5. PROCEDURA DE RECLAMAȚIE

(1) Clientul are dreptul de a face reclamații cu privire la Produsul inclus în Comandă.

2. Societatea este răspunzătoare față de Client dacă Produsul vândut prezintă un defect în sensul articolului 5561 din Codul civil. Domeniul de aplicare și condițiile răspunderii Societății pentru defectele Produsului sunt stabilite de dispozițiile legale relevante general aplicabile, în special de Codul civil (inclusiv articolele 556-576 din Codul civil).

(3) În conformitate cu articolul 558 § 1 din Codul civil, răspunderea Societății în cadrul garanției Produsului față de Clientul care nu este consumator este exclusă.

(4) Clientul va face o reclamație prin trimiterea unei notificări de reclamație referitoare la un anumit Produs. Pentru a accelera examinarea reclamației, este recomandabil ca în reclamație să se furnizeze: datele Clientului (numele și prenumele sau denumirea societății), data solicitării, numărul facturii, denumirea și cantitatea Produsului care face obiectul reclamației, descrierea și tipul defectului, cererea Clientului, datele de contact (telefon sau adresa de e-mail).

(5) Reclamațiile trebuie să fie adresate:

(a) in writing to: Bridge Solutions Hub S.A. cu sediul social în Varșovia, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Varșovia - cu o adnotare pe plic "Reclamație" sau

b) în format electronic la următoarea adresă: contact@acdoctor.shop.

Societatea va răspunde imediat la reclamația Clientului, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acesteia de către Societate. În cazul în care Clientul, care este consumator, în exercitarea drepturilor sale de garanție, a cerut înlocuirea articolului sau înlăturarea defectului sau a făcut o declarație de reducere a prețului, precizând suma cu care urmează să fie redus prețul, iar Societatea nu a răspuns la această cerere în termen de 14 zile calendaristice, se consideră că, că el consideră că cererea este justificată. Societatea va furniza clientului toate informațiile privind procedura de reclamație la adresa și datele de contact furnizate de client în cererea de reclamație.

(6) Drepturile Clientului care are calitatea de Consumator sunt guvernate de prevederile Legii privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 (Monitorul Oficial al anului 2020, poziția 287) și de prevederile relevante ale Codului civil.

(7) În cazul în care Produsul are un defect, Clientul care este Consumator poate:

a) să facă o declarație de reducere a prețului sau să se retragă din contractul de vânzare, cu excepția cazului în care Societatea înlocuiește imediat și fără inconveniente excesive pentru Client Produsul defect cu unul fără defecte sau înlătură defectul. Această limitare nu se aplică în cazul în care Produsul a fost deja înlocuit sau reparat de către Societate sau dacă Societatea nu și-a îndeplinit obligația de a înlocui Produsul cu unul fără defecte sau de a elimina defectul. Clientul poate, în loc să remedieze defectul așa cum a propus Societatea, să solicite înlocuirea Produsului cu un Produs fără defecte sau, în loc să înlocuiască Produsul, să solicite remedierea defectului, cu excepția cazului în care aducerea articolului în conformitate cu contractul în modul ales de Client este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu modul propus de Societate. Atunci când se evaluează caracterul excesiv al costurilor, se ia în considerare valoarea Produsului fără defecte, tipul și importanța defectului constatat, precum și inconvenientele la care ar fi expus Clientul printr-o altă modalitate de satisfacere.

b) cererea de înlocuire a Produsului defect cu unul fără defecte sau de înlăturare a defectului. Societatea este obligată să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un termen rezonabil, fără a crea inconveniente nejustificate pentru Client. Societatea poate refuza să satisfacă cererea Clientului în cazul în care aducerea Produsului defect în conformitate cu contractul de vânzare în modul ales de Client este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu celălalt mod posibil de aducere a Produsului în conformitate cu contractul de vânzare. Costurile de reparare sau de înlocuire vor fi suportate de către Societate.

§7. CONDIȚII DE UTILIZARE

PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE RECLAMAȚIE ȘI DE RECURS.

(1) Informații detaliate privind posibilitatea de a utiliza procedurile extrajudiciare de soluționare a plângerilor și de revendicare de către clientul care este consumator și regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la birourile și pe site-urile web ale mediatorilor districtuali (orășenești) pentru consumatori, ale organizațiilor sociale ale căror atribuții statutare includ protecția consumatorilor, ale inspectoratelor provinciale de inspecție comercială și la următoarele adrese de internet ale Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

(2) Un client care este consumator are următoarele posibilități exemplare de a utiliza modalități extrajudiciare de soluționare a plângerilor și reclamațiilor:

(a) clientul are dreptul de a se adresa instanței permanente amiabile a consumatorilor menționate la articolul 37 din Legea din 15 decembrie 2000 privind inspecția comercială (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2020, poziția 1706, cu modificările ulterioare) pentru a soluționa un litigiu care decurge din contractul de vânzare încheiat. Regulamentul de procedură pentru organizarea și funcționarea instanțelor permanente de consum pe cale amiabilă este prevăzut în Ordinul ministrului justiției privind definirea Regulamentului de procedură pentru organizarea și funcționarea instanțelor permanente pe cale amiabilă la inspectorii provinciali de inspecție comercială din 6 iulie 2017. (Monitorul Oficial 2017, poziția 1356)

b) Clientul are dreptul de a se adresa inspectorului provincial al inspecției comerciale, în conformitate cu articolul 36 din Legeadin 15 decembrie 2000 privind inspecția comercială (din 2020, poziția 1706, cu modificările ulterioare), pentru a iniția o procedură de mediere în vederea soluționării amiabile a unui litigiu între Client și Societate. Informațiile privind principiile și procedura de mediere desfășurată de către inspectorul provincial al Inspecției Comerciale sunt disponibile la birourile și pe site-urile web ale inspectoratelor provinciale respective ale Inspecției Comerciale.

c) Clientul poate obține asistență gratuită în soluționarea unui litigiu dintre Client și Vânzător, utilizând, de asemenea, asistența gratuită a unui mediator districtual (orășenesc) al consumatorilor sau a unei organizații sociale ale cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor (de exemplu, Federația Consumatorilor, Asociația Poloneză a Consumatorilor). 3. În cazul în care Clientul nu este interesat de un litigiu, acesta poate fi contactat de către mediator.

(3) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind ODR în litigiile de consum), Societatea, în calitate de comerciant stabilit în Uniune care încheie contracte de vânzare sau de prestări de servicii online, pune la dispoziție un link electronic către platforma ODR (Online Dispute Resolution) pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Adresa de e-mail a Societății este: contact@acdoctor.shop

§ 8 RETRAGEREA DIN CONTRACT

(1) Un client care este un consumator care a încheiat un contract la distanță sau în afara spațiilor comerciale poate, în termen de 14 zile, să se retragă din contract fără a da niciun motiv și fără a suporta costurile, cu excepția costurilor menționate la alineatul (7) de mai jos.

(2) Termenul de retragere din contractul de vânzare începe să curgă pentru contractul de vânzare în executarea căruia Societatea eliberează Produsul - de la intrarea în posesia Produsului de către Consumator sau de către un terț indicat de Consumator, altul decât Furnizorul de produse, iar în cazul în care contractul de vânzare include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau parte, pentru alte contracte - de la data încheierii acestora;

(3) Pentru a se retrage efectiv din contractul de vânzare, este suficient să se trimită o declarație de retragere din contractul de vânzare către Societate înainte de expirarea termenului menționat mai sus. Consumatorul poate, dar nu este obligat, să utilizeze modelul de formular de retragere, care este inclus în anexa nr. 2 la Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor. Consumatorul poate utiliza modelul de formular, dar nu este obligatoriu.

(4) Declarația de retragere din contract, cu semnătura clientului, poate fi trimisă prin poștă la adresa Societății: Bridge Solutions Hub S.A. cu sediul social în Varșovia, Strada Zygmunta Vogla nr. 2A, 02-963 Varșovia sau prin e-mail la adresa contact@acdoctor.shop sau poate fi depusă personal la sediul Societății.

(5) În caz de retragere din contractul de vânzare, contractul se consideră neîncheiat în măsura în care este acoperit de conținutul declarației de retragere.

(6) În cazul trimiterii declarației de retragere din contractul de vânzare, Societatea va confirma imediat Clientului executarea instrucțiunii.

(7) Consumatorul suportă costurile directe de returnare a produsului atunci când își exercită dreptul de retragere din contractul de vânzare, în următoarele situații:

a) Dacă Consumatorul a ales o altă metodă de livrare a Produsului decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită disponibilă pe Magazinul online, Societatea nu este obligată să ramburseze Consumatorului costurile suplimentare suportate de acesta.

b) În cazul unui Produs care este un serviciu, a cărui executare - la cererea expresă a Consumatorului - a început înainte de expirarea termenului de retragere, Consumatorul care își exercită dreptul de retragere după ce a făcut o astfel de cerere, este obligat să plătească pentru serviciile efectuate până la momentul retragerii. Suma de plată se calculează proporțional cu amploarea prestației, ținând cont de prețul sau remunerația convenită în contract. În cazul în care prețul sau remunerația este excesiv, baza de calcul a acestei sume este valoarea de piață a prestației efectuate.

(8) Societatea va returna prompt, dar nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la data la care declarația de retragere a Cumpărătorului din contractul de vânzare a fost înmânată Societății, toate plățile efectuate, inclusiv pentru livrarea produsului (sub rezerva alineatului (7) de mai sus). Societatea poate reține rambursarea până când primește produsul înapoi sau până când consumatorul a furnizat dovada returnării acestuia, oricare dintre aceste evenimente se produce primul.

(9) Societatea va rambursa plata către Consumator folosind aceleași mijloace de plată ca cele utilizate de Consumator, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de rambursare a plății care, cu toate acestea, nu va genera costuri suplimentare pentru Consumator, de exemplu, la numărul de cont bancar furnizat de Consumator în formularul de retragere.

(10) Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii produsului care rezultă din utilizarea produsului dincolo de ceea ce este necesar pentru a constata natura, caracteristicile și funcționarea produsului.

(11) Societatea nu acceptă colete trimise înapoi "ramburs".

12. Societatea informează că, în conformitate cu articolul 38 din Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor, dreptul de retragere dintr-un contract încheiat la distanță nu este acordat Consumatorului, printre altele, în cazul încheierii de contracte:

(a) în care obiectul prestației este un obiect nerefabricat, produs conform specificațiilor Consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individualizate;

b) în care obiectul prestației este un articol care, după livrare, prin însăși natura sa, devine inseparabil de alte articole.

§ 9 ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

(1) Clientul este obligat:

a) să utilizeze magazinul online www.acdoctor.shop în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile Regulamentului și cu bunele moravuri;

b) să furnizeze date personale veridice în Formularul de comandă;

c) să nu utilizeze Magazinul Internet în scopul de a face comenzi false sau de a trece datele personale ale altor persoane drept date proprii, sau orice alt comportament contrar bunelor moravuri.

(2) Clientul declară că toate informațiile furnizate de acesta sub orice formă în timpul utilizării Magazinului online și în timpul procesării comenzii și a oricărui proces de reclamație sunt adevărate și corecte după cunoștințele sale.

(3) Societatea are dreptul de a suspenda temporar plasarea unei Comenzi în Magazinul Online pe durata lucrărilor de întreținere tehnică și de modernizare a site-ului web.

(4) Societatea are dreptul de a renunța la executarea Comenzii în orice moment și în special în cazul încălcării Regulamentului de către Client, furnizării de către Client a unor date personale incorecte, a unor date ale societății sau a unor date legate de plată. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Societatea are dreptul de a lua măsuri adecvate în cazul încălcării de către Client a dispozițiilor legilor general aplicabile.

§ 10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

(1) În cazul în care apare un litigiu în legătură cu executarea contractului, părțile vor încerca să rezolve litigiul pe cale amiabilă.

(2) Alte modalități de soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt indicate în conținutul § 7 alineatul (3) din prezentele condiții.

(3) Orice litigiu apărut între Client și Societate va fi supus instanțelor judecătorești competente, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

§ 11 BULETIN INFORMATIV

(1) Clientul poate accepta să primească buletinul informativ pus la dispoziție de către Societate. Buletinul informativ va fi trimis numai Clienților care au comandat Buletinul informativ prin bifarea căsuței corespunzătoare în formularul de înregistrare sau în formularul de comandă și care au fost de acord să primească la adresa de e-mail furnizată (adresa de e-mail) informații comerciale în sensul Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Monitorul Oficial al anului 2020, poziția 344, cu modificările ulterioare).

(2) În cadrul serviciului Newsletter, informațiile sub forma unei scrisori electronice (e-mail) sunt trimise prin e-mail la adresa de poștă electronică (adresa de e-mail) furnizată de Client. Buletinul informativ conține, în special, informații despre oferta de produse, promoții curente și alte informații despre produsele oferite de Magazin. Buletinul informativ este trimis gratuit.

(3) Clientul poate în orice moment, fără a motiva și fără a suporta costuri, să schimbe adresa de poștă electronică (adresa de e-mail) indicată, la care este trimis buletinul informativ, sau să renunțe la buletinul informativ, apăsând pe linkul Buletinul informativ situat în subsolul fiecărui buletin informativ, introducând adresa de poștă electronică (adresa de e-mail) în câmpul corespunzător și apoi selectând butonul "Dezabonare".

§ 12 MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

(1) Societatea își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții, inclusiv pentru a ține cont de modificările legislative, modificări ale funcțiilor oferite prin intermediul Magazinului, introducerea de noi servicii în Magazin, o mai bună protecție a intereselor Clienților, clarificarea unor aspecte care îi preocupă pe Clienți, modificări organizatorice din partea Societății, societatea nu mai este în măsură să furnizeze serviciile în termenii și condițiile actuale.

(2) O modificare a dispozițiilor Regulamentului nu duce la pierderea drepturilor dobândite de Client, dacă acestea au fost dobândite în mod legal.

(3) Toate comenzile acceptate de Societate pentru executare înainte de data modificării Regulamentului vor fi executate pe baza Regulamentului în vigoare la data plasării comenzii de către Client, cu excepția cazului în care prevederile noii versiuni a Regulamentului sunt mai favorabile Clienților.

(4) Compania va notifica Clienții cu privire la modificările Regulamentului prin trimiterea de informații relevante la adresele de e-mail furnizate de aceștia la crearea unui Cont cu cel puțin 14 zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor planificate. De asemenea, Societatea va plasa informații privind modificările aduse Termenilor și Condițiilor pe site-ul web al Magazinului online cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor planificate.

(5) În cazul în care Clientul nu acceptă noul conținut al Termenilor și Condițiilor, acesta trebuie să notifice Compania în termen de 14 zile de la data primirii informațiilor privind modificarea Termenilor și Condițiilor. În cazul în care Clientul nu obiectează în termen de 14 zile de la data notificării, acest lucru este considerat ca fiind acceptarea noii versiuni a Regulilor și Regulamentelor.

(6) Modificările aduse formei și naturii Magazinului, în special modificările aduse designului grafic al Magazinului, adăugarea de noi funcționalități, imagini, cu excepția cazului în care aceste modificări sunt contrare dispozițiilor prezentului Regulament, nu constituie o modificare a prezentului Regulament.

§ 13. DISPOZIȚII FINALE

Magazinul este deținut de Societate. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii și denumirile care sunt afișate pe site sunt proprietatea Societății sau dreptul de utilizare a acestora de către Societate rezultă din acorduri separate cu entități autorizate. Textele, materialele grafice și soluțiile IT conținute pe site-ul www.acdoctor.shop sunt protejate de lege, în special de prevederile Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

(2) Magazinul, precum și elementele sale individuale, nu pot fi modificate, copiate, distribuite sau publicate în scopuri comerciale, cu excepția cazului în care Compania își dă acordul prealabil în scris.

(3) Nici utilizatorii Site-ului și nici Clienții nu au dreptul de a utiliza materialele și lucrările postate pe Site fără consimțământul prealabil expres al Companiei, sub sancțiunea răspunderii depline pentru daune-interese față de Vânzător și față de autorii lucrărilor individuale.

(4) Procedând la utilizarea Website-ului, utilizatorul va fi considerat pe deplin responsabil pentru orice comportament de încălcare și pentru orice daune rezultate din acest comportament, inclusiv față de terțe părți.

(5) Cerințele hardware minime pentru utilizarea magazinului online de către client sunt următoarele: browserul Mozilla Firefox versiunea 83 sau o versiune ulterioară sau browserul Google Chrome versiunea 87 sau o versiune ulterioară, cu JavaScript activat. La utilizarea Magazinului online, în sistemul informatic al Clientului sunt instalate cookie-uri. Condiția de utilizare a serviciilor furnizate în format electronic de către Societate este de a permite instalarea cookie-urilor.

(6) În ceea ce nu este reglementat de prezentele Condiții, se aplică prevederile Codului civil și ale Legii privind drepturile consumatorilor.

(7) Regulamentul intră în vigoare la data de 30 martie 2023.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Sau Reset password